Societatea Feroviară de Turism "SFT - CFR" SA- in faliment, in bancruptcy, en fallite

Prin Incheierea de Sedinta din 28.01.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a-VII-a Civila in dosarul 47967/3/2012, instanta admisa cererea debitorului SOCIETATEA FEROVIARA DE TURISM SFT-CFR SA. de deschidere a unei proceduri generale de insolvență în temeiul art. 32 alin.1 din Legea nr.85 / 2006 privind procedura de insolvență și a luat act de intenția debitoarei de reorganizare a activității. Prin intermediul aceleasi Incheiere de Sedinta a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al SOCIETATII FEROVIARE DE TURISM "SFT- CFR" SA - in insolventa consortiul format din practicienii in insolventa "GENERAL GROUP EXPERT SPRL si CIMPEANU, DEZSI, GHEORGHE SPRL" Prin aceeasi Incheiere de Sedinta,

Prin Incheierea de Sedinta din 08.04.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in dosarul 47967/3/2012, instanta a luat act de cerere de renuntare la mandatul de administrator judiciar formulata de "GENERAL GROUP EXPERT" SPRL din cadrul consorțiului format din practicienii în insolvență "GENERAL GROUP EXPERT SPRL și CIMPEANU, DEZSI, GHEORGHE SPRL", urmând ca atribuțiile administratorului judiciar provizoriu să fie îndeplinite doar de "CIMPEANU, DEZSI, GHEORGHE" SPRL

Prin Incheierea de Sedinta din 28.10.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul 47967/3/2012, a dispus inlocuirea administratorului judiciar "Cimpeanu, Dezsi, Gheorghe SPRL" , fiind desemnata in calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea Feroviara de Turism SFT-CFRSA , cu sediul social in Bucuresti, cu Societatea Profesionala EURO INSOL SPRL inregistrata in Registrul Formarilor de Organizare al UNPIR sub nr. OUG II - 0069.

Societatea Feroviara de Turism "SFT - CFR" SA- Starea juridica actuala a societatii

(1) La data de 28.01.2013 prin Incheierea sedintei din Camera de Consiliu pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti - Sectia a-VII-a Civila in Dosarul nr. 47967/3/2012 este admisa cererea de intrare in insolventa a subscrisei si de numire a administratorului judiciar al consortiului "GENERAL GRUP EXPERT SPRL & CIMPEANU, DEZSI, GHEORGHE" SPRL;

(2) La data de 08.04.2013 prin Incheierea de sedinta pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti Sectia a-VII-a Civila in dosarul 47967/3/2012, se admite cererea de schimbare a administratorului judiciar al subscrisei SOCIETATII FEROVIARE DE TURISM "SFT- CFR "SA - in insolventa, urmand ca atributiile administratorului judiciar sa fie indeplinite doar de catre " CIMPEANU, DEZSI, GHEORGHE "SPRL ;

 

(3) La data de 28.10.2013 prin Incheierea sedintei pronuntate de Tribunalul Municipiului Bucuresti Sectia a-VII-a Civila in Dosarul 47967/3/2012, este admisa cererea creditorului majoritar DIRECTIA GENERALA A FINANCIARULUI PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURESTI de schimbare a administratorului judiciar si de numire in calitatea de administrator judiciar a "EURO INSOL" SPRL , dispunand incetarea atributiilor "CAMPEANU, DEZSI, GHEORGHE" SPRL;

(4) La data de 23.03.2015 , ca urmare a motivului de incompatibilitate ivit in cauza, instanta inlocuieste administratorul judiciar "EURO INSOL" SPRL si, in raportul ofertelor depuse la dosarul cauzei, numeste provizoriu, pe "STEFY IPURL" ;

(5)  La data de 06.04.2015 , în raportul de respingere a administratorului judiciar "STEFY IPURL" de numire în cauză, cu privire la ofertele depuse la dosarul cauzei, se numește provizoriu în funcția de administrator judiciar "CASA DE INSOLVENȚA TRANSILVANIA" SPRL ;

(6) La data de 28.09.2015 , instanta admite cererea creditorului majoritar DIRECTIA GENERALA REGIONALA A PUBLICULUI FINANCIAR BUCURESTI de schimbare a administratorului judiciar si ia act de decizia acestuia, publicata in BPI nr.15063 / 10.09.2015, prin care creditorul majoritar desemneaza în această funcție pe "INSOLVEXPERT" SPRL.

(7)